LICHTJESOPTOCHT BOXMEER

Hier vind je alle informatie welke je nodig hebt als je wilt deelnemen of gewoon lekker wilt komen kijken. Wanneer je nog even wilt nagenieten van dit fantastische spektakel van afgelopen jaar Klik hier en zoek op lichtjesoptocht 2019. Heb je een vraag of wil je iets kwijt gebruik dan het contactformulier op de contactpagina. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven lichtjesoptocht

klik hier

De Lichtjesoptocht commissie

Rinie van Raay

Rinie van Raay

Voorzitter

Coen de klein

Coen de klein

Hoofd TC

Kitty Guntlisbergen

Kitty Guntlisbergen

Contact

Ger de Reus

Ger de Reus

TC

Ellis v.d.Laan

Ellis v.d.Laan

Secr. & PR

Barry van Boekel

Barry van Boekel

TC

Richard Coenen

Richard Coenen

TC

Jan Couwenberg

Jan Couwenberg

TC

Bram Peters

Bram Peters

TC

De jury

• De jury bestaat uit 5 juryparen. (Juryvoorzitter Kees Thijssen)

• Elk jurylid brengt binnen het jurypaar zijn eigen jurypunt in. De twee jurypunten worden gemiddeld tot één jurypunt per jurypaar.

• De waarderingspuntenschaal gaat van 5.1 t/m 10.0
• Bij ex aequo gevallen beslist de voorzitter van de jury.

• Er wordt gejureerd over de categorieën: Wagens, Jeugdwagens, Groepen, Paren/Enkelingen

• Jury criteria:
1) Thema/actualiteit/originaliteit.
2) Verzorging/afwerking.
3) Verlichting.
4) Muziekkeuze.

• De jury ziet streng toe op punt 20 van het optochtreglement en overtredingen hiervan worden gemeld aan de voorzitter van de jury en een/meerdere optochtcommissieleden.

Punt 20: Het is deelnemers verboden:
– in dronken toestand deel te nemen aan de optocht.
– alcoholische dranken mee te voeren en/of te nuttigen
– brandende attributen mee te voeren
– stilstaande acts op te voeren
– uitingen van elke vorm van discriminatie te voeren
– reclame te voeren
– toeschouwers/deelnemers/belangstellenden te duperen met water/schuim/chemische middelen ed. in welke vorm dan ook.

• Een eventuele startverbod wordt UITSLUITEND afgegeven door leden van de optochtcommissie. Zij winnen zo nodig advies hieromtrent in bij de juryleden.

• Uitvoering van dit startverbod is ter controle van de commissieleden evt. in samenwerking met de politie.

• De 6 hoogst scorende deelnemers in de categorie WAGENS/JEUGDWAGENS worden geplaatst in de SUPER-POULE.

• De juryleden zijn na het juryberaad gezamenlijk aanwezig bij de prijsuitreiking.

• Behoudens de uitslagvolgorde worden er door de juryleden geen mededelingen gegaan omtrent het juryrapport. Voor protesten/klachten/vragen kan men na afloop van de carnaval contact opnemen met de voorzitter van de commissie Verlicht Optocht.

• Tijdens het juryberaad is ten alle tijden een lid van de optochtcommissie aanwezig.

SPONSOREN LICHTJESOPTOCHT