Historie

Kort na de Tweede Wereldoorlog vond men dat in het schone Boxmeerwel eens wat meer actie mocht komen. Ben Groenewoud was het die Boxmeer Vooruit van de grond tilde. Punten waarop Boxmeer Vooruit zich concentreerde waren de Vaart, het Openluchttheater, een gemengd koor en de Vastenavondviering. 

Hoewel Boxmeer een oeroude Vastenavond-traditie bezat in de vorm van het metworstrennen, vond men dat die moest 

worden omgezet in een carnavalsfeest voor iedereen in Boxmeer en wijde omgeving. Er kwam een heuse Raad van Elf in 1946 met 

Prins Toon Bock I (Toon van der Sterren). Enkele raadsleden waren o.a.: Math Berbers, Gerrit Vrenken, Harrietje Peters, Wieleke Lamée, Jan Waarma en Joost Panken. Jaren daarna was het vallen en opstaan met het carnavalsgebeuren. Piet Lemmens richtte in 1952 een soort carnavalscomité, met de naam "De Smèèrbokse" op. 

 

In 1953 was alles keurig voor elkaar, er kwamen zelfs weer een Prins (Maarten Bock II de Vlam) en een hofkapel. Helaas stuurde de grote stormvloed in Zeeland alles in de war. De gehele carnaval werd afgelast. In 1954 werd met frisse moed weer een Raad van Elf geformeerd, met als Prins JosephusBock III (Sjef Peters). 

Bovendien was er dit jaar voor het eerst een carnavalsvorst, in de persoon van Leo Renkens sr. De naam "Smèèrbokse" werd gewijzigd in "Keieschieters" maar die waren er ook al in Vierlingsbeek. Diverse personen in de organisatie gingen en kwamen, zoals Marinus Krebbers , Wiel Straetmans en Sjef Claassen. 

 

De naam werd Carnavalsvereniging "De Geitenbok". In 1961 liep het mis...geen Raad, geen Prins. Alles lag op zijn gat. In 1962 kwam er in plaats van een prins een Dolle Graaf (Willy Lamée).

November 1962 volgde er een nieuwe oprichting van "De Geitenbok", onder leiding van voorzitter Piet Lemmens. Prins werd toen Jacques I ( Cox) en zijn Vorst G. v.d. Wegen. In 1965 trad Piet Lemmens af als voorzitter en zijn opvolger werd Mat v.d. Broek, die tevens Vorst werd. In 1966 werd Herman Siebelink prins carnaval. In die jaren is er ook een hofkapel die onder leiding stond van Harrie Scheepens, zelf klarinettist. 1967 werd Willy Arts (van  t Pleintje) prins. Hij werd weer opgevolgd door Dieter Trimmel (1968). Omdat hij van Duitse afkomst was, werd hij bij zijn installatie toegesproken met de titel: "Höchst-tollsinniger Hoheit, Prinz zu und von Mönchen-Gladbach, Genädiger Durchlaucht unsere Chorfürsten...

 

Toen in 1970 Mathieu van Uden prins Al Schrijen (1969) opvolgde werden er ook weer officiële installaties op het gemeentehuis gehouden. Ook bracht 1969 iets nieuws en dat was het optreden van "De Dertigers" een groep dames van de Raad van Elf. 

In 1971 werd Herman Siebelink voor de tweede keer gekozen als prins carnaval. In zaal  't Centrum werd de pronkzitting "Wa n Lôcht" gehouden. De hofkapel "De Liefhebbers stond toen onder leiding van Jo van Lier. In het volgend jaar werd Prins Vince Rameckers (D'n Speulgoed-prins) geïnstalleerd. De pronkzitting luisterde toen naar de titel "Klöt d'r maor mit hin" en stond onder de supervisie van de vereniging "De Vrije Heerlijkheid", met aan het hoofd Marinus Krebbers. Sinds 1971 was Gérard Renkens vorst en kweet zich uitstekend van zijn taak, zij het luidruchtig. 1973 was vooral het (eerste) jaar van de grote pronkzitting "Kiek Daor" in de immense sporthal  't Hoogkoor (maar liefst 1400 toeschouwers). 

Prins carnaval is dan (schilder) Nan Heesen met zijn adjudanten Math van Uden en Jan Tunnissen. In dit jaar werd ook het 11-jarig jubileum gevierd van "De Geitenbok". Dat gebeurde ook in de sporthal in aanwezigheid van vele carnavalsverenigingen uit de regio. In 1974 nam Mathieu van Uden het vorstschap over van Gérard Renkens en prins carnaval werd Gerrie I (Knuiman). Burgemeester Hillenaar maakte in 1975 ( prins was Siem Janssen) een einde aan de installaties op het gemeentehuis

(rumoerige toestanden!). 

In 1976 werd de prinseninstallatie (zonder burgemeester) daarom gehouden in een sfeerloze en nog niet-afgebouwde refterzaal van de Weyer. Prins was Ruud Hurkmans. In 1977 verhuisde de installatie (van prins Henk v.d. Bungelaar) naar de sporthal.

 

wordt vervolgd....