Carnaval 2021 – wat mogen we verwachten nav gesprek gemeente en huidige regels.

 
Maandag 21 september jl zijn de carnavalsverenigingen van de gemeente Boxmeer, onder leiding van burgemeester Van Soest bij elkaar gekomen om het aanstaande carnavalsseizoen te bespreken. Zoals via de media al duidelijk was geworden zijn er zeer weinig mogelijkheden om komend seizoen activiteiten te organiseren. Alle evenementen hebben op grond van de Corona regels een meldingsplicht.
De verenigingen waren unaniem in hun terughoudendheid op grond van de huidige Corona regels. Een aantal verenigingen probeert op beperkte schaal een activiteit te organiseren. Gezamenlijk is men tot besluit te komen om in elk geval voor de jeugd t/m 12 een prinsentreffen te organiseren (wellicht zelfs meerdere malen).
Ten aanzien van de overige BCV activiteiten zal er niets gepland worden. Er wordt geen optocht georganiseerd, er is geen Prins actief en ook de overige activiteiten (voor ons: Schlagerfestival, Boerenverloving, – bruiloft, Kelszitting etc) zullen geen doorgang vinden.
Wij zijn als bestuur, met bovenstaande gegevens op dinsdag 22 september bij elkaar gekomen om te bezien waar wel mogelijkheden liggen. Er zijn toen plannen gemaakt voor een prinsenbal in aangepaste vorm en de pronkzittingen. Beide evenementen zouden in een Corona proof vorm uitgewerkt worden (maximaal 100 bezoekers, 1,5m afstand, zitten aan tafels van 4, uitzending via Omroep Land van Cuijk van de zittingsavond etc.). Inmiddels zijn deze plannen met de nieuwe maatregelen ook alweer achterhaald. We gaan kijken of en hoe er toch nog een evenement mogelijk is.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit, met de maandag 28 september aangekondigde maatregelen, een zeer moeilijke opgave wordt. Komende week is er nog een overleg met de Brabantse Carnavalsfederatie waar we ook lid van zijn. Mogelijk dat daar nieuw perspectieven uit voortvloeien. Op dit moment houden we er rekening mee dat er geen verdere carnavalsactiviteiten zullen plaatsvinden komend seizoen.
We zijn ons als bestuur terdege bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen. We zullen ons derhalve te allen tijde confirmeren aan de geldende regels en zullen daarbij ook geen grenzen opzoeken. Dit laatste ook ingevolge de nadrukkelijke wens van de gemeente.
Bestuur BCV De Geitenbok.